CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wireless charging-some key elements

Eva Palmberg (Institutionen för rymd- och geovetenskap) ; Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Mikael Alatalo (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Robert Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 69 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-09. Senast ändrad 2013-07-17.
CPL Pubid: 175567