CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Would IT-supported Briefing Empower the Construction Client?

Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Proceedings of the International CIB Symposium: Knowledge in Construction Vol. 1 (2003), p. 665-679.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17556

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur