CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental evaluation of an ultrafast free-space optical analog-to-digital conversion scheme using a tunable semiconductor laser

Johan Stigwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers Vol. 5466 (2004), p. 123-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2013-11-08.
CPL Pubid: 1755

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Photonic Techniques for Real-Time Analog-to-Digital Conversion