CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement and modeling of sulfur trioxide formation in a flow reactor under post-flame conditions

Daniel Fleig (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Maía Uxue Alzueta ; Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; María Abián ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Combustion and Flame (0010-2180). Vol. 160 (2013), 6, p. 1142-1151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-04-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 175425

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur