CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Building Production-focused Specifications Towards a Client-focused Briefing Process

Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning (ISSN 1102-5824). 2, p. 55-63. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17542

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur