CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing and supporting construction briefing

Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Proceedings of the 3rd International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Envirionment (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17541

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur