CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillgänglighetsvillkor i svenska städer TVISS - GIS-metod som beaktar säkerhet, trygghet och användbarhet för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning vid resor med bil, buss, cykel och gång

Mats Reneland (Sektionen för arkitektur)
Borlänge : Preliminär rapport, Vägverket,, 2003.
[Bok]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17540

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur