CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activation energies for quantum diffusion of hydrogen in metals and on metal surfaces using delocalized nuclei within density-functional theory

Per G. Sundell (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review Letters Vol. 92 (2004), p. 155901.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 1754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Quantum aspects of hydrogen in metals and oxides from density-functional calculations