CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dammar i samhällets tjänst

Jesper Persson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
VAV-nytt Nr 3 (1998)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-05. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur