CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of the transient aerodynamic phenomena induced by passing manoeuvres

David Uystepruyst (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics (0167-6105). Vol. 114 (2013), p. 62-71.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Several three-dimensional Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (URANS) simulations of the passing generic vehicles (Ahmed bodies) are presented. The relative motion of vehicles was obtained using a combination of deforming and sliding computational grids. The vehicle studied is an Ahmed body with an angle of the rear end slanted surface of 30 degrees. Several different relative velocities and transversal distances between vehicles were studied. The aerodynamic influence of the passage on the overtaken vehicle was studied. The results of the simulations were found to agree well with the existing experimental data. Numerical results were used to explain effects of the overtaking manoeuvre on the main aerodynamic coefficients.

Nyckelord: Passing manoeuvres, Overtaking vehicles, Unsteady aerodynamics, Unsteady Reynolds-Averaged, turbulence, cfdDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-05. Senast ändrad 2016-10-06.
CPL Pubid: 175382

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur