CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barns tillgänglighet till skolor och idrottsanläggningar i sex svenska städer

Mats Reneland (Sektionen för arkitektur)
Finns det rum för barn / Blucher, Gösta, Graninger, G (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17538

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur