CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Islaster på vindkraftverk till havs. Beskrivning av mekanismer och rekommendationer för dimensionering

Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-05. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Infrastrukturteknik
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 2002:1