CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEM and scientific visualisation as tools in furniture design

Pierre Olsson (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 27 s.
[Rapport]

Nyckelord: Möbeltillverkning, Stolar, Chairs, Möbelkonst, Design, cth, Licavh


Ill. Härtill 2 uppsatserDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17534

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur