CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adiabatic description of long range frequency sweeping

Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap)
Nuclear Fusion (0029-5515). Vol. 52 (2012), p. 094020.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 175331

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap (2010-2017)

Ämnesområden

Energi
Fysik
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fast Particle Driven Instabilities in Tokamak Plasmas