CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seepage Through Earth-fill Dams and Stability Analysis of Downstream Embankment

Nahidh Hamid Sharif (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-04-04. Senast ändrad 2013-04-09.
CPL Pubid: 175320

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 27