CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trä i arkitektutbildningen

Karl-Gunnar Olsson (Sektionen för arkitektur) ; Helena Carling
Göteborg, : Sektionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola,, 2003.
[Bok]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17532

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur