CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient Motions of Large Floating Structures

Mickey Johansson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-04-04. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 175313

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur