CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Safety Standard for Wave Power Conversion Systems, Wave Energy Network, CONTRACT N° : ERK5 - CT - 1999-2001

Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Pat McCullen
2002.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur