CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The interaction of large and high-speed vessels with the environment in archipelagos - Final report.” SSPA Research Report No 122

Björn Allenström ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Li Eriksson ; Claes Eskilsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Björn Forsman ; Hans Hanson ; Jessica Johansson ; Lasse Johansson ; Michael Leer-Andersen ; Ulrika Svensson
Göteborg : SSPA, 2003. ISBN: 91-86532-35-9.- 92 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur