CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A collaborative approach based on short time scales to drive participatory design in the classroom

Emilio Bahl (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Juan Carlos Wendeus (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR) (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 175293

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur