CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The rock OWC

W. Kingston ; Ulf Lindblom (Institutionen för geoteknik) ; Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
Third European Wave Energy Conference, Patras, Greece, 30 Sept., - 2 Oct., 1998 (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geoteknik (1992-2004)
Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Energi
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur