CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation and Control for a Cluster of OWCs

Yungang Liu (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik)
Fourth European Wave Energy Conference. Aalborg, Dec 4-6, 2000 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)
Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Energi
Samhällsbyggnadsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur