CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Music co-creation in public spaces via interactive coffee tables

Robert Fohlin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Peter Kun (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Laura Rebolo (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Markus Jansson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Niels Swinkels (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR) (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 175288

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur