CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nybodahöjden - en utvärdering av ett bostadsområde i Stockholm

Ola Nylander (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Form och Teknik, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17528

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur