CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A laboratory study of the effect of an island to extend residence time in a rectangular tank.

Åsa Adamsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Maria Vikström (Institutionen för Vatten Miljö Transport)
In: Strecker E.W. and Huber W.C. (eds.): Proc. 9th Int. Conf. on Urban Drainage, Portland, Oregon, 8-13 September 2002. CD-ROM, ASCE Publications, Reston, VA. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)
Institutionen för Vatten Miljö Transport (2000-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur