CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shallow water wave modelling using a high-order discontintuous Galerkin method.

Claes Eskilsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Spencer J. Sherwin ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik)
Proceedings of the sixth International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation p. 518-522. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175268

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Matematik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur