CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methane and carbon monoxide oxidation over Pd and Pt -A density functional theory and microkinetic study

Adriana Trinchero (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 54 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Methane, carbon monoxide, oxidation, Pd, Pt, heterogenous catalysis, DFT, microkinetic modelingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-03. Senast ändrad 2014-10-22.
CPL Pubid: 175266

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Katalys

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Examination

Datum: 2013-04-26
Tid: 13:15
Lokal: KB, Kemigården 4, Chalmers University of Technology