CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hälsogemenskapen i Jörn

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Provins (0280-9974). Vol. 32 (2013), 1,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-02. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 175235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Sociologi
Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur