CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bygga arkitekturtänkanden. Tolkande, demonterande, aktivt konstruerande

Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Nordisk Arkitekturforskning Vol. 16 (2003), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 17522

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur