CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prostitution as "urban radical chic" : the silent acceptance of female exploitation

Carina Listerborn (Sektionen för arkitektur)
City (London) (2003)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Stadsplanering, Fattigdom, Attityder, Prostitution, Town planning, Powerty, AttitudesDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17520

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur