CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of cobalt intergranular segregation on interface energetics in WC-Co

Mikael Christensen (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Acta Materialia Vol. 52 (2004), p. 2199.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 1752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur