CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iterated games as models of alarm calling

Joakim Linde (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - ii, 60 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: evolutionary game theory, genetic algorithms, signaling games, alarm calls, reciprocal altruism, deception


Joakim Linde ill.
Härtill 2 uppsatser.Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2013-12-19.
CPL Pubid: 17519

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur