CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The innovative workplace, a process and a place

Göran Lindahl (Sektionen för arkitektur) ; Jan-Åke Granath (Sektionen för arkitektur)
EuroFM Research Symposium (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17518

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur