CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materialplaneringsmetoder i svensk industri: användning och användningssätt

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Stockholm : Logistikföreningen PLAN, 2005.
[Rapport]

Nyckelord: lagerstyrning, materialplanering, kanban, beställningspunkt, mrp, nöjdhet, effektivitetDenna post skapades 2013-03-30. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 175179

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur