CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Important factors to achieve an airtight building

Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
9th symposium on building physics in the Nordic countries, Tampere, Finland (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-28. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 175168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur