CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dielectric relaxation study of nanocomposite polymer electrolytes

Benson Koch Money (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; K. Hariharan ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 225 (2012), p. 346-349 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Polymer electrolytes, delta-Al2O3 nano-fillers, Ionic conductivity, Dielectric relaxations, VTFDenna post skapades 2013-03-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 175161

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur