CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmonic Efficiency Enhancement of High Performance Organic Solar Cells with a Nanostructured Rear Electrode

B. Niesen ; B. P. Rand ; P. Van Dorpe ; D. Cheyns ; Lianming Tong (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; P. Heremans
Advanced Energy Materials (1614-6832). Vol. 3 (2013), 2, p. 145-150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: absorption enhancement, nanosphere lithography, photovoltaics, scattering, surface plasmons, near field enhancement, absorption enhancement, photovoltaic devicesDenna post skapades 2013-03-28. Senast ändrad 2013-04-15.
CPL Pubid: 175156

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Plasmon resonance for improving the absorption of solar cells (PRIMA) (EC/FP7/248154)