CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classification of quasi-trigonometric solutions of the Yang-Baxter equation

Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Contemporary Mathematics (0271-4132). Vol. 478 (2009), p. 155-162.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-03-28.
CPL Pubid: 175141

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur