CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rational solutions of the CYBE and locally transitive actions on isotropic Grassmannians

Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Algebra and its Applications (0219-4988). Vol. 4 (2005), 2, p. 211-224.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-03-28.
CPL Pubid: 175140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur