CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Open and Winding Membranes, Affine Matrix Theory and Matrix String Theory

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik ; Extern)
J. High Energy Phys. Vol. 12 (2002), p. 005.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 1751

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur