CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spinorial Cohomology, with Applications

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik ; Extern)
Proceedings of the Third International Sakharov Conference in Physics, Moscow, June 2002 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 1750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur