CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoelectric, nonlinear optical, and photorefractive properties of polymer composites including carbon nanotubes and cyanine dyes

A Vannikov ; A Grishina ; A Laryushkin ; T Krivenko ; V Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Physics of the solid state (1063-7834). Vol. 55 (2013), 3, p. 572-580.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-03-25. Senast ändrad 2014-10-30.
CPL Pubid: 174986

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur