CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kungälv tar form : stadens bebyggelsemönster

Håkan Hökerberg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : H. Hökerberg, 2003. ISBN: 91-628-5837-8.- 135 s.
[Bok]

Nyckelord: Kungälv, Stadsbyggnadshistoria (Sverige), Arkitekturhistoria (Sverige)



Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17496

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur