CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att bygga bra bostäder [ : Rapport från konferens på Chalmers november 2003 anordnad av Centrum för Byggnadskultur]

Birgitta Holmdahl (Sektionen för arkitektur) ; Marianne Ohlander (Sektionen för arkitektur)
: Boverket, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17493

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur