CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crystal structure of Eu(CyMe4-BTBP)(2)kappa O-2,O '-(NO3) (NO3)(2)center dot n-C8H17OH and its structure in 1-octanol solution

D. Lundberg ; I. Persson ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Dalton Transactions (1477-9226). Vol. 42 (2013), 11, p. 3767-3770.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The structure of the [Eu(CyMe4-BTBP)(2)(NO3)(n)]((3-n)+) complex in 1-octanol solution and solid state has been determined by EXAFS and X-ray crystallography. The crystal structure shows that 1-octanol binds only to the europium(III)-coordinated BTBP molecules through weak van der Waals forces, making it the first indication of the role of the extraction solvent.Denna post skapades 2013-03-21. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 174900

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur