CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen

Sven Fristedt (Sektionen för arkitektur) ; Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : Svenska kommunförbundet,, 2003. ISBN: 91-7289-170-X.- 105 s.
[Bok]

Nyckelord: Offentliga sektorn Sverige, Husprojektering, Lokalplanering, Byggnadsproduktion, abi071, Programarbete, Offentlig sektor, Ombyggnad, Nybyggnad, Byggprocessen


Projekt: Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.)Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17489

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur