CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Åtta små hus : erfarenheter av ett bostadsprojekt i Vadstena : hur kan hyresrätten utvecklas? vad är bra ekonomi? vilka arkitektoniska kvaliteter är viktiga?

Kjell Forshed ; Ola Nylander (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : Brunnberg & Forshed, 2003. - 77 s.
[Bok]

Nyckelord: Hyreshus, Housing, Single family, Rental housing, Enbostadshus, Vadstena, Bostäder, Bostadsutformning, Rumsgestaltning, Kvalitet, Birgittas Trädgårdar



Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17488

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur