CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bostadens omätbara värden

Kjell Forshed ; Ola Nylander (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : HSB riksförbund, 2003. ISBN: 91-86462-29-6.- 116 s.
[Bok]

Nyckelord: Bostadshus estetiska aspekter Sverige, Bostadsområden estetiska aspekter Sverige, Arkitekturestetik, Architecture ¡ Aesthetics, Stadsplanekonst Sverige, Bostadsplanering estetiska aspekter Sverige, Bostadshus, Bostadsplanering, Bostadsområden, Arkitektur, Estetik, Sverige, Rumsanalys, Rumsplanering, Bärkraftighet, hsb


ill. (huvudsakligen i färg) ; 27 cmDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17487

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur