CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Opportunities for Academic Libraries

Amanda Cuello (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Kaspar Raats (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR) (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-03-20.
CPL Pubid: 174861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur