CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New tools and methods in furniture design

Per Eriksson (Sektionen för arkitektur) ; Pierre Olsson (Sektionen för arkitektur) ; Karl-Gunnar Olsson (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : School of architecture Chalmers University of Technology, 2003. - 56 s.
[Rapport]

Nyckelord: S2003:okt, Möbeltillverkning, Stolar, Chairs, cth


ill.Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17485

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur